Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Ministranti

Ministranti jsou skupinou farníků, kteří vykonávají službu knězi a celému shromáždění věřících během bohoslužeb v kostele. Středem jejich služby je mše svatá, zvláště o nedělích a slavnostech. Ministranti přinášejí knihy, kříž, světlo a kadidlo, dávají znamení zvonky, předčítají Boží slovo, přisluhují při udílení svátostí, spoluutvářejí pohřební bohoslužby a průvody. Stávají se tak zástupci celého Božího lidu, pomáhají k plynulému průběhu bohoslužeb a k jejich soustředěnému prožívání a všude venku dávají příklad dobrého křesťanského života, který vyvěrá z víry a služby Ježíši Kristu.

Noví ministranti v Boh a Bělé 2017 17Ministranty se stávají kluci ve věku základní školní docházky, kteří se několik měsíců na svou službu u oltáře připravují. Slavnostně jsou pak během mše svaté přijati mezi ministranty. Jejich úkolem je přicházet na všechny mše svaté a další bohoslužby (pohřby, svatby...) během týdne, v němž mají službu (v Bohuslavicích jsou tři skupiny, v Bělé a v Závadě ministrují všichni kluci na všech bohoslužbách). Nedělní a sváteční bohoslužby jsou samozřejmostí.

Ministrant je zván k tomu, aby zůstal u oltáře i po skončení základní školní docházky, kdy je povolán, aby dále a plněji přisluhoval při bohoslužbách, zvláště četbou Božího slova, pomáhal s vedením mladších ministrantů, případně spolupracoval s kostelníky při úpravách liturgického prostoru či přípravě k liturgii. Vhodně doplňuje službu mladších ministrantů a stává se pro ně příkladem horlivosti a oddanosti evangeliu.

 Společenství ministrantů se dále rozvíjí a upevňuje setkáváním na ministrantských schůzkách a při dalších společných akcích, výletech, velikonočních pochůzkách apod.

Každý, kdo se chce k této službě s horlivostí a ušlechtilostí připojit, je srdečně zván!

 

 

 

 

 Webové stránky ministrantů ostravsko-opavské diecéze: http://ministranti.doo.cz

 Ministrantský výlet do Jeseníku duben 2018 039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální rozpis týdenních služeb v Bohuslavicích

Pondělí -  Sobota

Skupina

31. 12. – 5. 1.

2.

7. 1. – 12. 1.

3.

14. 1. – 19. 1.

1.

21. 1. – 26. 1.

2.

28. 1. – 2. 2.

3.

4. 2. – 9. 2.

1.

11. 2. – 16. 2.

2.

18. 2. – 23. 2.

3.

25. 2. – 2. 3.

1.

4. 3. – 9. 3.

2.

11. 3. – 16. 3.

3.

18. 3. – 23. 3.

1.

25. 3. – 30. 3.

2.

1. 4. – 6. 4.

3.

8. 4. – 13. 4.

1.

15. 4. – 20. 4.

2.

22. 4. – 27. 4.

3.

29. 4. – 4. 5.

1.

6. 5. – 11. 5.

2.

13. 5. – 18. 5.

3.

20. 5. – 25. 5.

1.

27. 5. – 1. 6.

2.

3. 6. – 8. 6.

3.

10. 6. – 15. 6.

1.

17. 6. – 22. 6.

2.

24. 6. – 29. 6.

3.

1. 7. – 6. 7.

1.

8. 7. – 13. 7.

2.

15. 7. – 20. 7.

3.

22. 7. – 27. 7.

1.

29. 7. – 3. 8.

2.

5. 8. – 10. 8.

3.

12. 8. – 17. 8.

1.

19. 8. – 24. 8.

2.

26. 8. – 31. 8.

3.

2. 9. – 7. 9.

1.

  

 

f t g m

Smartlook