Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Program oslav

Program akcí v rámci oslav 100. výročí farnosti

v průběhu roku 2019

 

logotypbohuslavic100let4.png1. Výstava o sv. Matce Tereze – leden

- k vidění na faře v Bohuslavicích ve středy, pátky a neděle do 3. 2. 2019. Výstava přibližuje osobnost světoznámé světice a inspiruje obrazy i myšlenkami křesťanský život každého z nás. Současně lze přispět na aktivity Centra pro rodinu naší diecéze.

 2. Venkovní křížová cesta – pátek 22. 3. od 18 hodin

Malé putování s velkým křížem okolím Bohu-slavic. Trasa bude upřesněna podle počasí.

3. Duchovní večer: velikonoční inspirace ze Svaté země – středa 3. 4. od 19 hodin

- přednáška, beseda, duchovní příprava; sál Obecního úřadu v Bohuslavicích,.

4. Křížová cesta + smírčí pobožnost – neděle 7. 4. od 14 hodin

- za odpuštění hříchů, ublížení, křivd, neusmíření za dobu sta let.    

5. Velikonoční dílna pro děti a celé rodiny – neděle 14. 4. od 15 do 18 hodin

- v kulturním domě v Bohuslavicích.

6. Cyklopouť na Svatý Hostýn – sobota 27. 4.

Účinné provětrání kol i hlav s poutním obsahem i cílem a s obětováním těžkostí a námah při cestě. Bližší informace na plakátcích.

7. Noc kostelů – pátek 24. 5. ve farním kostele

8. Udílení svátosti biřmování – sobota 1. 6. 2019 od 10 hodin

- ve farním kostele v Bohuslavicích.

 V 17 hodin varhanní koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka (varhaník Jaroslav Tůma).

Předcházet bude v pátek modlitební večer v kostele pro biřmovance i pro širší veřejnost.

9. Na kolech bez cvrčku“ sobota 22. 6.

- projížďka farníků na starých kolech kolem našich obcí.

10. Žehnání dvou nových zvonů pro kostel v Závadě – pátek 5. 7.

- v rámci obecních slavností a výročí obce.

11. Výstava „100 let naší farnosti“ 26. – 29. 7.

v rámci Anenských slavností v kulturním domě v Bohuslavicích

12. Pouť do Hrabyně – sobota 17. 8.

- tradiční pěší (i autobusová) pouť, tentokrát obohacená o stanoviště s doprovodným programem.

13. Hlavní oslava: neděle 15. 9. 2019,

místo: fotbalové hřiště v Závadě.

V 10 hodin mše svatá, následně oběd u různých stánků, zábavné a soutěžní odpoledne pro děti i celé rodiny, posezení u kapely, prodej propagačních předmětů, dovoz i odvoz farníků autobusy. O víkendu proběhne doprovodný program – bude upřesněno.

14. Pouť do Opavy k opavským kostelům – sobota 5. 10.

Autobusem, po cestě sem zastavíme ve Velkých Hošticích – prohlídka kostela a křížové cesty (předloha pro malby P. Hurníka v našem farním kostele)  

15. Pouť do Svaté země – termín 11. – 19. 11.

Poutní zájezd na známá i méně známá místa spojená s biblickými událostmi, především s životem Ježíše Krista.

f t g m

Smartlook