• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Kartičky s vysvětlením křestních symbolů

Postní doba má být obdobím obnovy našeho křtu, obnovy vztahu Božích dětí ke svému nebeskému Otci, který je přijal za vlastní. Ke každému postnímu týdnu proto nabízíme rozjímání nad jedním z křestních symbolů:

f t g m

Smartlook