• Vítejte na stránkách naší farnosti!

  • Farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích

  • Filiální kostel sv. Urbana v Závadě

  • Filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína

Vítejte na stránkách naší farnosti

Slovo k adventu 2019

Před několika dny nám vstupem do adventu začal nový liturgický rok, a já se nemohu neohlížet za tím uplynulým, který jsme v naší farnosti prožili výrazným způsobem ve jménu oslav stoletého trvání bohuslavické farnosti. Zdařily se mnohé akce, duchovní programy, poutě či výlety. Poslední tečkou za oslavami bude almanach, který jsme k našemu farnímu jubileu připravili a který spatří světlo světa (vlivem komplikací a stálého přísunu nových informací nakonec až) začátkem příštího kalendářního roku.

Koneckonců není nejpodstatnější, co a jak jsme prožili, kde jsme byli, co se nám líbilo či nelíbilo, oč jsme se obohatili, na čem jsme spolupracovali… To je nutný předpoklad: musíme vycházet z nějaké prožité skutečnosti. Ale rozhodující nakonec je, co z toho v nás přetrvává a jak to umíme zapojit do denního života. V této souvislosti se mi připomíná jeden citát s tímtéž důrazem: „Život je z 10% to, co se mi stane a 90% to, jak na to reaguji.“ (John C. Maxwell) Oslavy farnosti v nás měly povzbudit to, co hodláme rozvíjet takříkajíc za pochodu, v přetrvávající životní realitě.

Snad je právě advent vhodnou příležitostí si to uvědomit: můžeme v jeho průběhu vždycky vzpomínat na to, jaké to bylo tenkrát, když se narodil Ježíš; můžeme vzpomínat, jaké to bylo tenkrát, když jsme šli jako malé děti na půlnoční; můžeme vzpomínat, co jsme prožili při té či oné církevní, rodinné, společenské události… Ale nebude-li nás zajímat, co to znamená teď pro nás, zůstanou z toho všeho jen vágní a brzy se rozplynuvší vzpomínky bez vlivného účinku na náš život. Reálný církevní advent je naopak prožívaným očekáváním příchodu Toho, který byl, je, bude, zůstává navěky a pro nás a naši záchranu se z lásky stal i lidským tvorem, blízkým tak každému z nás.

Kéž vaše větší či menší prožitky účinně inspirují a přetvářejí realitu vaší každodennosti! Kéž je pro vás i letošní advent jedním z dalších krůčků k pochopení bezbřehé a zároveň zcela osobní a konkrétní Boží blízkosti!

P. Vojtěch Janšta, administrátor bohuslavické farnosti

 

 

f t g m

Smartlook